Sponsored Links
SEARCH THIS SITE
Advertisement

Wednesday, September 18, 2019

Mambabarang: Naniniwala Ka Ba? Panoorin ang Video

Naniniwala ka ba sa barang? Uso pa rin ba ito sa ating makabagong panahon? Kung may mga mambabarang, may mga manggagamot pa rin ba na maaring kumontra sa kanila sa mga panahong ito? Panoorin ang video at kayo na ang humusga.
niwala ka ba sa barang? Uso pa rin ba ito sa ating makabagong panahon? Kung may mga mambabarang, may mga manggagamot pa rin ba na maaring kumontra sa kanila sa mga panahong ito? Panoorin ang video at kayo na ang humusga. Ads Noong sinaunang panahon, ang barang ay karunungang itim na ginagamit upang makapanakit sa ibang tao gamit ang karunungang lihim na pinaniniwalaang mula sa kadiliman o sa demonyo. kadalasang ginagamit ito upang makapaghiganti sa mga taong nakagawa ng mabigat na kasalanan sa mga taong walang kakayanan na gumanti lalo na at ang kanilang kalaban ay malaking tao sa lipunan. Sa pakiramdam nila ay hindi nila makakamit ang katarungan sa parehas na laban kaya sumasangguni sila sa mga mangkukulam o mga mambabarang. Ang Barang ay isang type ng magic na mas malapit sa SHAMANISM at mas mataas ang antas kaysa sa kulam. Ang isang mangkukulam ay walang kakayahang kontrahin o labanan ang mambabarang. Makapangyarihan ang mambabarang. Kaya niyang manakit ng isang tao sa pamamagitan lamang ng paghipo ng personal na gamit nito. May kakayan din ang mambabarang na maglagay ng mga bagay sa inyong katawan. Isang uri ng barang ay PAMAHAM. Sa loob ng isang bote o bamboo ay isang gagamba, alupihan o ipis. Ayon sa mga mambabarang, ang mga ito ay hindi talaga mga insekto kundi mga galang espiritu na nahuli ng isang mambabarang. Bago gamitin ang Pamaham, kailangan pakainin muna ang mga insekto. Pagkatapos ay ipapasok niya ang manika sa loob ng pamaham upang kainin o pasukin ang katawan ng doll ng mga insekto. Isa pang paraan ay kukuha ng insekto at tatalian ngputing sinulid ang isang paa. Pakakawalan ito ng mambabarang at pupunta ito sa bahay ng biktima. Pag bumalik ang insekto at ang tali ay naging pula, nagtagumpay ang mambabarang. Kung ito naman ay naging itim, palatandaan ito na bigo ang misyon. Ang barang ay nagmula pa noong panahon ng mga Kastila. Ginamit ito n gating mga kababayan upang magdepensa ng sarili. Subalit nang lumaon ginamit na ito upang pagkakitaan. Mayroon din naman umanong kabutihan naidudulot ng barang. Kaya ng mambabarang na basagin ang mga kulam ng mga mangkukulam. Kaya nilang mag exorcise ng mga demonyo at masasamang espiritu. Nakagagamot din sila ng maysakit. Subalit hindi ipinapayo ng artikulong ito ang pakikipag-sangguni sa mga ito. Hindi natin alam kung ano ang maaring maging kapalit ng pagsangguni sa kanila. Sponsored Links Ads Sa video sa itaas, makikitang isang babaeng buntis ng walong buwan ang pinapahirapan umano ng isang mambabarang kaya namamaga ang mga paa at binti at hindi makalakad. sa tulong ng isang faith healer, nagawa nila umanong kausapin ang mambabarang na gumawa ng masama sa biktima at sa pamamagitan ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan ay nagawa niton mapaamin ang mambabarang gayundin ang nag-utos at nagbayad dito para gantihan ang biktima. ayon sa mambabarang, hinihintay lamang nito na makapanganak ang babae bago niya ito tuluyang patayin. Sa bandang huli, gumaling at napalakad ang babaeng biktima na lubos naman ang pasasalamat sa lalaki na gumamot sa kanya at nagligtas sa tiyak na kamatayan sa kamay ng mambabarang.

Ads

Noong sinaunang panahon, ang barang ay karunungang itim na ginagamit upang makapanakit sa ibang tao gamit ang karunungang lihim na pinaniniwalaang mula sa kadiliman o sa demonyo. kadalasang ginagamit ito upang makapaghiganti sa mga taong nakagawa ng mabigat na kasalanan sa mga taong walang kakayanan na gumanti lalo na at ang kanilang kalaban ay malaking tao sa lipunan. Sa pakiramdam nila ay hindi nila makakamit ang katarungan sa parehas na laban kaya sumasangguni sila sa mga mangkukulam o mga mambabarang. 

Ang Barang ay isang type ng magic na mas
malapit sa SHAMANISM at mas mataas ang antas kaysa sa kulam. Ang isang
mangkukulam ay walang kakayahang kontrahin o labanan ang mambabarang.

Makapangyarihan ang mambabarang. Kaya niyang manakit ng isang tao sa
pamamagitan lamang ng paghipo ng personal na gamit nito. May kakayan din ang mambabarang na maglagay ng mga bagay
sa inyong katawan.

Isang uri ng barang ay PAMAHAM. 
Sa loob ng
isang bote o bamboo ay isang gagamba, alupihan o ipis. Ayon sa mga mambabarang, ang mga ito ay hindi talaga mga insekto kundi
mga galang espiritu na nahuli ng isang mambabarang.

Bago gamitin ang Pamaham, kailangan pakainin
muna ang mga insekto. Pagkatapos ay ipapasok niya ang manika sa loob ng
pamaham upang kainin o pasukin ang katawan ng doll ng mga insekto.

Isa pang paraan ay kukuha ng insekto at
tatalian ngputing sinulid ang isang paa. 
Pakakawalan ito ng mambabarang at
pupunta ito sa bahay ng biktima. 
Pag bumalik ang insekto at ang tali ay
naging pula, nagtagumpay ang mambabarang. 
Kung ito naman ay naging itim, palatandaan ito na bigo ang misyon.

Ang barang ay nagmula pa noong panahon ng mga
Kastila. Ginamit ito n gating mga
kababayan upang magdepensa ng sarili. Subalit nang lumaon ginamit na ito upang pagkakitaan.

Mayroon din naman umanong kabutihan naidudulot ng
barang. 
Kaya ng mambabarang na basagin
ang mga kulam ng mga mangkukulam. Kaya
nilang mag exorcise ng mga demonyo at masasamang espiritu. Nakagagamot din sila ng maysakit. Subalit hindi ipinapayo ng artikulong ito ang pakikipag-sangguni sa mga ito. Hindi natin alam kung ano ang maaring maging kapalit ng pagsangguni sa kanila.

Sponsored Links

Ads

Sa video sa itaas, makikitang isang babaeng buntis ng walong buwan ang pinapahirapan umano ng isang mambabarang kaya namamaga ang mga paa at binti at hindi makalakad. sa tulong ng isang faith healer, nagawa nila umanong kausapin ang mambabarang na gumawa ng masama sa biktima at sa pamamagitan ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan ay nagawa niton mapaamin ang mambabarang gayundin ang nag-utos at nagbayad dito para gantihan ang biktima. ayon sa mambabarang, hinihintay lamang nito na makapanganak ang babae bago niya ito tuluyang patayin.

Sa bandang huli, gumaling at napalakad ang babaeng biktima na lubos naman ang pasasalamat sa lalaki na gumamot sa kanya at nagligtas sa tiyak na kamatayan sa kamay ng mambabarang.